Taxe si cotizatii

Nivelul taxelor pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare sunt in conformitate cu prevederile din statut si sunt prezentate dupa cum urmeaza:

Se vor percepe taxe pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare pentru:

A.    Societăţile profesionale:

1. cerere disponibilitate denumire/opţiune denumire . . . . . . . . . . . 50 lei

2. cerere înregistrare societate profesională/filială a societăţii . . . . . . . . . . 400 lei

3. eliberare certificat de înregistrare . . . . . . . . . . 200 lei

4. cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada . . . . . . . . . . 60 lei

5.a) cerere de eliberare extras registru (pentru membrii Uniunii Naţionale a Practicienilor în

Insolvenţă din România) . . . . . . . . . . 100 lei

5.b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru cei care nu sunt membri ai Uniunii Naţionale

a Practicienilor în Insolvenţă din România) . . . . . . . . . . 200 lei

6. cereri de furnizare informaţii:

6.a) cerere de furnizare informaţii (conform model) . . . . . . . . . . se taxează fiecare poziţie cu 40 lei

6.b) cerere de eliberare copii simple de pe acte aflate la dosar . . . . . . . . . . 30 lei/pagină

6.c) cerere de eliberare copii certificate de pe acte aflate la dosar . . . . . . . . . . 50 lei/pagină

7. cerere de preschimbare certificat de înregistrare . . . . . . . . . . 100 lei

8. cerere eliberare istoric societate . . . . . . . . . . 200 lei.

B.     Cabinetele individuale şi cabinetele asociate:

1. cerere înregistrare cabinet individual/cabinete asociate . . . . . . . . . . 200 lei

2. eliberare certificat de înregistrare . . . . . . . . . . 100 lei

3. cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada . . . . . . . . . . 30 lei

4.a) cerere de eliberare extras registru (pentru membrii Uniunii Naţionale a Practicienilor în

Insolvenţă din România) . . . . . . . . . . 50 lei

4.b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru nemembri) . . . . . . . . . . 200 lei

5. cereri de furnizare informaţii:

5.a) cerere de furnizare informaţii (conform model) . . . . .. . se taxează fiecare poziţie cu 40 lei

5.b) cerere de eliberare copii simple de pe acte aflate la dosar . . . . . . . . . . 30 lei/pagină

5.c) cerere de eliberare copii certificate de pe acte aflate la dosar . . . . . . . . . . 50 lei/pagină

6. cerere de preschimbare certificat de înregistrare . . . . . . . . . . 50 lei

7. cerere eliberare istoric cabinet sau cabinete asociate . . . . . . . . . . 200 lei.

Nivelul taxelor şi cotizaţiilor

Art. 1. Taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă va fi de 1.200 lei.

Art. 2. Taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer

înscrierea în Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România fără examen şi cu scutire de stagiu va fi de 1.000 lei.

Art. 3. Taxa de înscriere în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România va fi de:

a) 1.200 lei pentru persoanele fizice care au promovat examenul de acces în profesie;

b) 10.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiază de înscrierea în profesie cu scutire de

examen şi stagiu de pregătire profesională;

c) 1.500 lei pentru persoane juridice.

Art. 4. (1) Cotizaţia anuală este de:

a) 650 lei pentru persoane fizice compatibile;

b) 433 lei pentru persoane fizice incompatibile.

(2) Taxa anuală pentru persoanele juridice este de 2.000 lei.

Art. 5. Taxa de susţinere a examenului de definitivat în profesie, încasată de I.N.P.P.I., este de

1.500 lei.

Art. 6. Taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare îndeplinirii scutirii de stagiu în baza art. 33 din O.U.G. va fi de 1.500 lei.

Art. 7. Taxa de eliberare privind istoricul calităţii de membru al UNPIR va fi de 100 lei.

Plafonul minim de asigurare profesională

Art. 8. Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice române, înscrise în

subsecţiunile IA, IB, IC şi ID ale Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 100.000 lei.

Art. 9. Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoane juridice, înscrise în

subsecţiunile IIA şi IIB ale Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din

România, este de 500.000 lei.

Art. 10. Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice străine, înscrise în

subsecţiunea a IIIa a Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 100.000 lei.

Art. 11. Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele juridice străine, înscrise în subsecţiunea a Iva a Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 500.000 lei.

Art. 12. Asigurările profesionale trebuie încheiate obligatoriu în mod cumulativ atât pentru

practicianul în insolvenţă compatibil, cât şi pentru forma de organizare în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Pentru societăţile cu personalitate juridică se poate încheia o poliţă de asigurare comună pentru societate şi asociaţi, angajaţi, colaboratori (listă de persoane), a cărei valoare (sumă asigurată) minimă să fie suma valorilor (sume asigurate) minime cumulate.