Situatii numiri

Conform prevederilor statutatre membrii Uniunii au următoarele obligaţii: 

a) să respecte actele normative care reglementează activitatea de practician în insolvenţă, precum şi hotărârile şi deciziile Uniunii;

b) să participe la realizarea obiectivelor Uniunii;

c) să plătească cotizaţia fixă anuală, în cuantumul aprobat de Congresul Uniunii, până la data de 30 aprilie pentru anul în curs, în caz de neplată aplicându­se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;

d) să plătească contribuţia pe tranşe de venituri, calculată conform art. 109 alin. (3) lit. g), până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru veniturile realizate în anul anterior, în caz de neplată aplicându­se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;

e) să se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G. şi cel puţin în cuantumul minim stabilit de Congresul Uniunii;

f) să comunice conducerii filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul menţionat raportându­se la data şedinţei la care numirea a fost efectuată de un judecător­sindic sau la data depunerii semnăturii în registrul comerţului, după caz;

g) să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Uniune;

h) să completeze formularele statistice şi să le transmită filialei Uniunii, astfel:

1. până la data de 30 ianuarie a fiecărui an ­ pentru situaţia numirilor ca administrator judiciar, ca lichidator, la finele anului anterior;

2. până la data de 15 martie a fiecărui an ­ pentru declaraţia veniturilor realizate în anul anterior şi stabilirea contribuţiei anuale aferente;

i) să comunice filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, schimbările intervenite în legătură cu situaţiile de incompatibilitate, precum şi cele de natură să aducă modificări ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR;

j) să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către delegatul conducerii filialei, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor profesionale;

k) să furnizeze datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situaţiei virării către Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă;

l) să furnizeze datele statistice solicitate de Uniune, altele decât cele prevăzute la lit. h).