Pregatire profesionala practicieni definitivi

Potrivit prevederilor statutare:

Fiecare practician în insolvenţă definitiv şi compatibil are obligaţia să urmeze în decursul unui an calendaristic cursurile de formare profesională organizate sub patronajul I.N.P.P.I., sub sancţiunea suspendării din profesie.

Structura cursurilor de formare profesională, precum şi numărul punctelor de pregătire profesională se aprobă prin hotărârea Consiliului I.N.P.P.I.

Practicienii în insolvenţă incompatibili pot participa la programul de pregătire Profesională, acesta devenind însă obligatoriu de la data încetării situaţiei de incompatibilitate.

Seminarele de pregătire profesională vor fi conduse de formatori (lectori) selecţionaţi pe baza criteriilor stabilite de Consiliul I.N.P.P.I. Selecţia şi coordonarea activităţii formatorilor vor fi asigurate de Consiliul ştiinţific al I.N.P.P.I.

Cheltuielile aferente desfăşurării programului de pregătire profesională se suportă, în principal, din taxele de participare. Consiliul Institutului poate aloca unele fonduri în limita sumelor prevăzute anual în bugetul de venituri şi cheltuieli.

 

Pregatire continua si stagiari

 

În temeiul legii, al prezentului statut şi al statutului său de organizare şi funcţionare, I.N.P.P.I are următoarele atribuţii:

a) organizează formarea profesională iniţială şi perfecţionarea profesională a practicienilor în insolvenţă;

b) elaborează programele de studiu ale practicienilor în insolvenţă stagiari;

c) organizează examenul de definitivat, în conformitate cu regulamentul de organizare şi desfăşurare aprobat de Consiliul naţional de conducere.

 În afară de atribuţiile prevăzute la art. 552 din O.U.G., I.N.P.P.I. are următoarele atribuţii:

a) organizează pregătirea şi formarea profesională continuă a practicienilor în insolvenţă definitivi;

b) orice alte activităţi compatibile cu scopul, obiectivele şi statutul I.N.P.P.I.

I.N.P.P.I. organizează examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă definitiv, la nivel naţional, de regulă în două sesiuni anuale, în conformitate cu regulamentul de organizare şi desfăşurare, data acestuia fiind adusă la cunoştinţa candidaţilor cu cel puţin 60 de zile înainte.

Practicianul în insolvenţă stagiar care la data promovării examenului pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se afla în situaţia de incompatibilitate  prevăzută de art. 26 alin. (1) lit. a) din O.U.G. va trebui să facă dovada încetării situaţiei de incompatibilitate în timpul stagiului complet de pregătire profesională cu durata de 2 ani.

La examenul de definitivat pot participa numai practicienii în insolvenţă stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională şi care au urmat numărul

minim de puncte de pregătire profesională stabilite în conformitate cu dispoziţiile statutului I.N.P.P.I.

Pierd dreptul de a susţine examenul de definitivat practicienii în insolvenţă stagiari care nu îl susţin şi nu îl promovează în cel mult 5 ani de la dobândirea calităţii de

practician în insolvenţă stagiar, cu excepţia celor care în această perioadă au fost incompatibili.

 Nota minimă de promovare a examenului este 7.

Candidaţii la examenul de definitivat vor plăti o taxă de înscriere aprobată de Congresul Uniunii.