Completed exam

 

I.N.P.P.I. organizează examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă definitiv, la nivel naţional, de regulă în două sesiuni anuale, în conformitate cu regulamentul de organizare şi desfăşurare, data acestuia fiind adusă la cunoştinţa candidaţilor cu cel puţin 60 de zile înainte.

Practicianul în insolvenţă stagiar care la data promovării examenului pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se afla în situaţia de incompatibilitate prevăzută de art. 26 alin. (1) lit. a) din O.U.G.86/2006, va trebui să facă dovada încetării situaţiei de incompatibilitate în timpul stagiului complet de pregătire profesională cu durata de 2 ani.

La examenul de definitivat pot participa numai practicienii în insolvenţă stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională şi care au urmat numărul minim de puncte de pregătire profesională stabilite în conformitate cu dispoziţiile statutului I.N.P.P.I.

Pierd dreptul de a susţine examenul de definitivat practicienii în insolvenţă stagiari care nu îl susţin şi nu îl promovează în cel mult 5 ani de la dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar, cu excepţia celor care în această perioadă au fost incompatibili.

Nota minimă de promovare a examenului este 7.

Candidaţii la examenul de definitivat vor plăti o taxă de înscriere aprobată de Congresul Uniunii.

FORMULARUL TIPIZAT DE INSCRIERE PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT SE REGASESTE SI LA SECTIUNEA FORMULARE PROCEDURI/ RFO/CERERE OPTIUNE