Secretariat si servicii membri

Departamentul Secretariat și servicii pentru membri are următoarele atribuții:

 

-primește de la toate structurile organizatorice, înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri al UNPIR și asigură expedierea corespondenței externe a UNPIR Filiala Constanta(ieșiri ale documentelor);

-organizează un sistem eficient de stocare și arhivare a documentelor filialei;

-asigură convocarea și organizarea ședințelor desfasurate in cadrul filialei UNPIR Constanta, inclusiv consemnarea dezbaterilor;

-asigură circuitul documentelor în scris și în format electronic, în cadrul filialei;

-participă la organizarea evenimentelor interne destinate membrilor UNPIR Filiala Constanta;

-asigură colaborarea și cooperarea cu cu alte instituții ale statului, precum și cu alte organisme profesionale, din domeniu, pe plan intern;

-îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul de conducere, în condițiile legii.

- întocmirea, actualizarea şi publicarea informatiilor ;

-asigurarea asistenţei profesionale pentru membrii filialei;

-aplicarea reglementărilor privind asigurarea pentru riscul profesional al membrilor ;

- alte atribuţii stabilite de Statut si Consiliul de conducere .

 

DATE DE CONTACT

Uniunea Nationala a Practicienilor in 
Insolventa din Romania 
Filiala Constanta

B-dul.Ferdinand nr.21, parter, ap.2 

Constanta – Romania, Cod Postal 900721

C.U.I. 12865421 

Tel./Fax: 0241-612.110

Libra Internet Bank- cont curent

RO11BREL0002001645250100

Fond lichidare - Libra Internet Bank

RO81BREL0002001645250101

E-mail: unpir_constanta@yahoo.com 

 

Site: www.unpirct.ro

PERSOANE DE CONTACT

NEACSU LUMINITA – 0755/036.119

SDIC IRINA LAURA – 0744/311.502