Gestiune fond lichidare

Procedura de administrare a fondului de lichidare

Procedura este întocmită în scopul gestiunii Fondului de lichidare la nivelul filialei Constanta in baza prevederilor legale coroborate cu centralizarea criteriilor secundare/clarificarilor stabilite de Consiliul de conducere al UNPIR Filiala Constanta.

 

U.N.P.I.R. Filiala Constanta

C.U.I. 12865421

B.C.R. Constanta – subcont Fond lichidare

RO02 RNCB 0114 0320 4775 0003

E-mail: unpir_constanta@yahoo.com

www.unpir.ro

Tel./Fax: 0241-612.110

 

Persoana responsabila cu gestionarea fondului de lichidare – Neacsu Luminita – 0755/036.119