Economic-Financiar

Departamentul economico financiar are, în principal, următoarele atribuţii:

 

·    întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile patrimoniale;

·    organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii;

·    organizarea şi coordonarea inventarierii patrimoniului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia;

·    respectarea regulilor de întocmire a bilanţului contabil şi a termenelor de depunere la organele în drept;

·    păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a situaţiilor financiare anuale;

·    evidenţierea corectă şi reală a veniturilor prin urmărirea încasării taxelor şi cotizaţiilor stabilite prin hotărârile Consiliului de Conducere U.N.P.I.R.;

·    evidenţierea corectă şi reală a cheltuielilor, în limita bugetului anual aprobat de Adunarea Generala a membrilor U.N.P.I.R. Filiala Constanta;

·    întocmirea Bugetului de Venituri - Cheltuieli, precum şi organizarea şi urmărirea execuţiei bugetare;

·    asigurarea serviciilor administrative şi de supraveghere a patrimoniului filialei;

·    alte atribuţii stabilite de Consiliul de Conducere al filialei.

Serviciile de salarizare si administrare de personal sunt externalizate.

Verificarea tuturor activitatilor ce tin de documentele financiar-contabil se analizeaza de  catre Comisia de Cenzori.

 

DATE DE CONTACT

Uniunea Nationala a Practicienilor in 
Insolventa din Romania 
Filiala Constanta
Adrese: B-dul.Ferdinand nr.21, parter, ap.2, Constanta – Romania, Cod Postal 900721

C.U.I. 12865421 
Tel./Fax: 0241-612.110

Libra Internet Bank- cont curent

RO11BREL0002001645250100

Fond lichidare - Libra Internet Bank

 

RO81BREL0002001645250101

E-mail: unpir_constanta@yahoo.com 

PERSOANE DE CONTACT

NEACSU LUMINITA – 0755/036.119

SDIC IRINA LAURA – 0744/311.502