CONVOCARE DL. GHEORGHE NICEA 25.11.2019, ORA 12:00-INSTANTA LOCALA DE DISCIPLINA

Catre, 

Gheorghe Nicea

 

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura disciplinară, vă convocăm, în calitate de reclamant, pentru data de 25.11.2019, ora 12:00, la sediul U.N.P.I.R. Filiala Constanta din B-dul Ferdinand nr.21,parter, ap.2 Constanta, Jud. Constanta, în vederea soluţionării sesizarii formulate de dvs..

Precizăm că în temeiul art. 19 din Regulamentul privind procedura disciplinară, şedinţa comisiei de disciplină nu este publică, lipsa părţilor regulat citate nu împiedică soluţionarea sesizării, comisia putându-se pronunţa pe baza actelor şi a dovezilor administrate în cauză. În caz de neprezentare se va putea trimite un înscris, soluţionarea acţiunii disciplinare urmând a se face în lipsă.

De asemenea, în conformitate cu art.16 alin.(3) din Regulamentul privind procedura disciplinară: cererile, precum toate celelalte înscrisuri de care părţile înţeleg să se folosească în cauza disciplinară se depun în atâtea exemplare câte părţi sunt, la care se adaugă un exemplar instanţei disciplinare.

Cererile si înscrisurile însoţitoare se comunică între părţi, sub sancţiunea suspendării procedurii disciplinare.

Dacă obligaţia comunicării cererilor nu este îndeplinită, instanţa disciplinară poate dispune suspendarea cercetării disciplinare.

În situaţia în care în această perioadă sunt necesare informaţii suplimentare pot fi obţinute de la tel. 0241.612.110.

 

U.N.P.I.R. Filiala Constanta,

Instanta Locala de Disciplina