PROGRAM ADUNARE GENERALA 18 APRILIE 2019

PROGRAMUL

ADUNARII  GENERALE A MEMBRILOR UNPIR FILIALA CONSTANTA

 18 APRILIE 2019

 

 

Locul desfasurarii evenimentului: 

Hotel Ibis Constanta, Sala Ovidiu 

 

 

Joi, 18 aprilie 2019 

 

 

13:00  Primirea si inregistrarea participanților 

 

13:00-13:10 Cuvantul presedintelui

 

13:10-13:40 Eveniment - 20 de ani de la infiintarea U.N.P.I.R.; Cvartetul Pontica

 

13.40-14.00 Coffee break

 

14:00-15:00 Desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale a Membrilor UNPIR Filiala Constanta

Propunerea si votarea reprezentantului/comisiei de lucru cu atributii:

-cvorum sedinta; numarare si validare voturi

-intocmire proces verbal 

A.Prezentarea rapoartelor de activitate si a situatiilor financiare pe anul 2018

-Raportul Consiliului de conducere prinind exercitiul 2018, inclusiv prezentarea situatiilor financiare

-Raportul Instantei locale de disciplina

-Raportul Comisiei de cenzori si situatiile financiare

-Raportul auditorului financiar independent

B.Proiecte privind activitatea pe anul 2019

-Programul de activitati

-Bugetul de venituri si cheltuieli

C.Diverse

a. Prezentarea si aprobarea Procedurii de decontare din fondul de lichidare gestionat la nivelul filialei - actualizata la 18.04.2019; 

b. Prezentarea si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de cenzori si a Procedurii de verificare a membrilor filialei actualizata la data de 18.04.2019;

c. Prezentarea situatiei avansurilor decontate din fondul de lichidare si nejustificate pana in prezent; Informare privind decizia consiliului de conducere din data de 11.03.2019.

d. Prezentarea situatiei depunerii declaratiilor de venituri aferente exercitiului 2018;

e. Propunerea consiliului de conducere referitoare la verificarea practicienilor in insolventa apartinand filialei Constanta pentru anul 2019, etc.

 

15:00-15:30 Dezbateri. Aprobarea rapoartelor, situatiilor financiare si executiei BVC pe anul 2018, a planului de activitate pe anul 2019 si proiectia BVC pe anul 2019,

Desemnarea delegatilor la Congresul UNPIR,

Alegerea unui membru in comisia de cenzori a filialei;

 

16:00 Inchiderea lucrarilor